Info voor artsen

Yoga
Yoga heeft de mens al vele eeuwen geholpen om lichamelijk gezond te blijven en zich geestelijk te ontplooien. Yoga stamt weliswaar uit India, maar kan door iedereen worden beoefend en begrepen. Niet gebonden aan een bepaalde religie, baseert yoga zich op de ervaring van het individu. Wie de mogelijkheden van de yoga wil ontdekken, zal dan ook bij zichzelf moeten beginnen. Yoga gaat voorbij aan dingen die de mensen dikwijls van elkaar scheiden, zoals godsdienst, leeftijd en maatschappelijke status en kan bijdragen aan het algemeen welzijn. Ook in ons land is yoga een vertrouwd verschijnsel. Het komt steeds vaker voor dat iemand op medisch advies een yogacursus gaat volgen. Het aantal artsen dat met deze methode goede ervaringen heeft opgedaan neemt toe. Door middel van deze site wil de Stichting Yoga en Vedanta enige informatie verstrekken aan de medicus die zich op de hoogte wil stellen van de mogelijkheden van yoga.

Wat is yoga
Yoga is een weldoordacht systeem van in moeilijkheidsgraad oplopende oefeningen die ontspanning kunnen bieden. Yoga kan helpen gemakzucht en wilszwakte te overwinnen en ons leren op verantwoorde wijze om te gaan met onze gezondheid. Yoga is daarbij niet alleen een methode om de eigen geestelijke en lichamelijke mogelijkheden en beperkingen te leren kennen, maar tevens een weg naar het evenwicht tussen willen en kunnen en naar het op elkaar afstammen van denken, voelen en handelen. Yoga, een Sanskriet-woord dat ‘verbinding’ en ‘inspanning’ betekent, verschaft de mogelijkheid om door eigen inspanning de samenhang te ervaren tussen geestelijk en lichamelijk welzijn. Yoga gaat uit van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens. Bij de lichamelijke oefeningen die worden geboden, leert yoga de mens allereerst te luisteren naar zijn eigen lichaam. Het gaat daarbij steeds om de individuele inzet zonder prestatiedwang. Yoga is tevens een beproefde methode voor het vrijmaken en kanaliseren van energie en kan ons leren deze energie doelmatig aan te wenden.

Hatha Yoga
Van de verschillende yoga-systemen die in het westen worden beoefend, is Hatha Yoga de bekendste. De band, of beter gezegd de wisselwerking, tussen de geestelijke activiteit en de ademhaling is een van de belangrijkste grondbeginselen van de psychofysiologie van de Hatha Yoga.
Er wordt dan ook vooral aandacht geschonken aan ontspanningsoefeningen, eenvoudige concentratietechnieken en ademhalingsoefeningen. In een volgend stadium wordt gewerkt met de z.g. asana’s, d.w.z. met beproefde lichaamshoudingen die kunnen helpen het natuurlijke evenwicht te herstellen of handhaven. Yoga is in principe bestemd voor gezonde mensen. Patiënten worden door hun artsen echter dikwijls naar (Hatha-)yogacursussen verwezen, omdat de oefeningen hen kunnen bevrijden van allerlei spanningen en blokkades. Daarmee kunnen zij de bloedcirculatie bevorderen, de natuurlijke ademhaling herstellen en zowel het ademvolume als de energieopname vergroten. Bovendien hechten velen waarde aan de innerlijke rust en het zelfvertrouwen die we bij de yogaoefeningen opdoen.

Recente ervaringen hebben uitgewezen dat yoga iets kan doen aan coördinatiespasmen van het diafragma. Ademhalingsoefeningen blijken ook positieve resultaten te geven bij chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen. Hatha Yoga bevordert de soepelheid van de wervelkolom en bestrijdt zodoende slechte posturale gewoonten en – voor velen een uitkomst! – lage rugklachten. Neurasthene en psychosomatische klachten reageren positief op bepaalde yogaoefeningen. Ook slaapstoornissen kunnen door middel van Hatha Yoga worden overwonnen. Doordat yoga gemakkelijk aan de individuele behoeften kan worden aangepast, biedt het aan velen de mogelijkheid om op een prettige en ontspannen wijze te werken aan de gezondheid van lichaam en geest.

Voorwaarden tot deelname aan een yogacursus
Yoga is geschikt voor iedereen, jong en oud. Voor deelname aan een cursus is geen bepaalde lenigheid vereist. Van yogacursisten wordt verwacht dat zij proberen er een gewoonte van te maken, thuis elke dag ten minste een kwartier te oefenen. Het enige dat men daarvoor nodig heeft is een rustige plek en voor sommige oefeningen een matje, badlaken of plaid om op te liggen. Voor de beoefening van yoga is gemakkelijk zittende kleding gewenst (bijvoorbeeld T-shirt, trui, maillot, trainingspak, of eenvoudige sportkleding, bij voorkeur van katoen). Een speciale medische keuring is normaal niet noodzakelijk; de cursisten dienen wel een eigen verklaring over hun gezondheid in te vullen. Wie lichamelijke of psychische klachten heeft, dient zijn of haar yogadocent(e) daarvan in kennis te stellen, zodat ten aanzien van de oefeningen – zonodig in overleg met huisarts of specialist – speciale aanwijzingen kunnen worden gegeven.

Meer weten?
Voor nadere informatie over Yoga & Vedanta kunt u zich wenden tot het secretariaat, Postbus 24020, 3502 MA Utrecht, tel. 030 – 280 0685 of per e-mail: info@yoga.nl