Wat is Vedanta?

Het woord Vedanta
Het woord Vedanta komt uit het Sanskriet. Het bestaat uit twee delen, namelijk ‘veda’, de benaming van de oudste hindoegeschriften met als betekenis: weten, inzicht of kennis, zowel wereldlijk als geestelijk, en ‘anta’, dat letterlijk einde betekent. De veda’s zijn de oudste hindoegeschriften en worden door gelovige hindoes beschouwd als de eeuwige bron van kennis. Ze zijn voor hen al duizenden jaren een leidraad om zinvol te leven. De veda’s bestaan uit een ‘eerder’ en ‘later’ deel, namelijk uit de karma-kanda en de jnana-kanda. De karma-kanda behandelt alle vormen van wereldlijke kennis, zoals rituele verering, gebed, hymnen en offeranden, terwijl de jnana-kanda uitsluitend over spirituele kennis gaat. Dit laatste deel van de veda’s, bestaat uit de upanishads. Zij behandelen de spirituele kennis. Vandaar dat de Vedanta letterlijk ‘slot van de veda’s’ betekent.

Uitgangspunt van Vedanta
Vedanta gaat er van uit dat de mens in essentie goddelijk is en dat het doel van ons leven is om deze essentie te ervaren. Door spirituele disciplines te beoefenen kan dit worden bereikt.

Yoga en Vedanta
Het woord yoga betekent letterlijk juk of brug en wordt gebruikt als aanduiding van een bepaalde methode of techniek. Hatha-yoga is een methode om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Spirituele disciplines. die zijn gericht op de vereniging van de individuele ziel met God worden eveneens yoga’s genoemd. Vedanta kent een aantal van deze yoga’s die ieder afzonderlijk maar ook in combinatie met elkaar, naar persoonlijke voorkeur kunnen worden beoefend. Vijf soorten yoga’s hebben een vooraanstaande plaats gekregen zoals jnana-yoga de weg van analyse en onderscheidingsvermogen, bhakti-yoga de weg van verering van en toewijding aan een gekozen ideaal, karma-yoga de weg van onzelfzuchtig handelen, en raja-yoga de weg van meditatie, inkeer en contemplatie (de acht treden van asthanga-yoga van Patanjali).

Meer lezen