Meer over de Stichting Yoga Vedanta

Yoga heeft een eigen en unieke functie in onze samenleving. Yoga beoogt de geestelijke en fysieke facetten van het individu in balans te brengen. Als de beoefenaar van yoga de onderdelen ervan begrijpt, heeft deze een complete filosofie tot zijn beschikking die hem een rationeel begrip geeft van de aard van het bestaan, de menselijke natuur en de relatie hiertussen. Daarom moedigt de Stichting Yoga & Vedanta de bestudering en de praktische beoefening ervan aan in een aan de Nederlandse samenleving aangepaste vorm. Zo werden tijdschriften, boeken en brochures uitgegeven, lezingen georganiseerd, grammofoonplaten gemaakt en studiegroepen opgezet. Maar de voornaamste activiteit is het vakbekwaam opleiden van yoga docenten, het organiseren van bij- en nascholing voor deze docenten en het geven van voorlichting over yoga in de ruimste zin van het woord.

Vanuit de stichting zijn en worden veel ideeƫn en initiatieven geboren. Onderdelen van de stichting zijn in de loop der jaren verzelfstandigd en nemen nu een geheel onafhankelijke plaats in op de resp. werkgebieden, zoals bijvoorbeeld de Vereniging van Yoga-leerkrachten Nederland, de Ramakrishna Vedanta Vereniging, de Stichting Yoga Publicaties en vele zelfstandige yoga centra. De opleiding is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). De stichting werkt samen met yoga organisaties in binnen en buitenland en is rechtstreeks verbonden aan de Europese Yoga Unie. Bij deze organisatie zijn (na een toelatingsprocedure) alle belangrijke yoga organisaties in Europa aangesloten. Voor Nederland is dat de Stichting Yoga & Vedanta en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Jaarlijks wordt eind augustus in Zwitserland een internationale yoga week georganiseerd, die via de aangesloten organisaties toegankelijk is voor docenten, yoga cursisten en belangstellenden.

De activiteiten van de Stichting Yoga & Vedanta worden gecoƶrdineerd vanuit het secretariaat in Utrecht.